Hälsa

Vi följer Svenska Bullterrierklubbens hälsoprogram.

Tester som ska utföras för att ha fullföljt Svbtks hälsoprogram:

  • Hjärta
  • Njurar
  • Hud
  • Patella
  • Miniatyrbullterrier ska även ha känd PLL-status via arv eller PLL-DNA test